Общи условия за ползване

Условия за ползване

Oбщи условия за продажба

Добре дошли на уебсайта www.n1goalkeeper.com (наричан по-долу "Уебсайт"). Достъпът до уебсайта и използването му, както и закупуването на продукти N1 GOALKEEPER GLOVES, предполага четене, познаване и приемане на настоящите Общи условия за ползване (по-долу, Условия за ползване).

 

Продуктите, закупени на уебсайта, се продават директно от N1 GOALKEEPER GLOVES.

 

1. Търговска политика

1.1 N1 GOALKEEPER GLOVES предлага продуктите за продажба на уебсайта изключително на потребители на възраст над 18 години и упълномощени с достатъчна правоспособност да бъдат обвързани от настоящите Условия за ползване.По същия начин потребителят изрично приема и без изключения, че Достъпът до и използването на уебсайта, неговите продукти и съдържание се извършва на ваша единствена и изключителна отговорност.

 

1.2 N1 GOALKEEPER GLOVES си запазва правото да не изпълнява поръчки, направени от потребители, които не спазват разпоредбите на предходната точка.

 

1.3 Настоящите условия за ползване регламентират изключително офертата, приемането на поръчки за покупка и реализацията на продуктите за потребителите на уебсайта.

 

1.4 N1 GOALKEEPER GLOVES си запазва правото да променя по всяко време конфигурацията на този уебсайт, както и условията на услугата и нейното съдържание, както и правото да я премахне, ограничи или временно временно или окончателно или да предотврати достъпа до той, опитвайки се да информира потребителя за тези промени, когато обстоятелствата позволяват, като ги публикува на уебсайта.

 

1.5 N1 GOALKEEPER GLOVES не гарантира, пряко или непряко, съдържанието, предлагано от трети страни, нито достоверността, надеждността, прецизността, навременността или удобството на тази информация за употребата, извършена от потребители или от всяко друго лице. Правата на интелектуална собственост на този уебсайт са собственост на Comprarpomelos.com. Изключителното упражнение по възпроизвеждане, разпространение, публична комуникация и трансформация принадлежи на тази компания.

 

2. Видове потребители и как да направите поръчка.

2.1 На уебсайта ще намерите информация за предлаганите продукти и за възможността да ги закупите. За да обработва правилно поръчките, потребителят трябва да предостави исканите за тази цел данни и трябва да се придържа към тези Условия за използване във версията, публикувана по време на достъпа до уебсайта. N1 GOALKEEPER GLOVES гарантира приемането на необходимите мерки за обработка на лични данни в съответствие с разпоредбите на Органичен закон 15/1999 за защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Политиката за поверителност. Разглеждането на уебсайта не изисква състоянието на потребителя, но посетителят трябва да спазва посочените тук Условия за продажба на уебсайта. Достъпът до уебсайта подлежи на предварително четене и приемане от всеки потребител на условията и правилата, съдържащи се в правната информация на този уебсайт.

 

2.2. Както е посочено, преди да пристъпи към закупуване на продуктите чрез предаване на формуляра за поръчка, потребителят ще бъде помолен внимателно да прочете и изрично да приеме тези Условия за продажба. Препоръчваме на всички потребители да отпечатат едно копие и да архивират или възпроизведат друго копие за лично ползване.

 

2.3. За да поръча един или повече продукти на уебсайта, потребителят трябва да следва стъпките, посочени в процеса на покупка, като попълва заявените данни, потвърждава закупуването на продуктите, добавени в количката и плаща за поръчката. Потвърждавайки закупуването на продуктите, потребителят ще разполага с цялата информация относно текущата поръчка и всички съответни договорни данни.

 

2.4 Потребителят, който закупува продукти на уебсайта, се съгласява да плати в момента на потвърждаване на покупката. По този начин поръчката няма да бъде обработена до момента, в който N1 GOALKEEPER GLOVES получи споразумение за плащане.

 

2.5 След като поръчката е формализирана, потребителят ще получи по имейл потвърждение, че поръчката е направена, с подробности за закупените продукти и техните цени, начина на плащане, адреса за доставка и другите договорни данни за транзакцията.

 

2.6 Поръчки ще бъдат подадени в базата данни N1 GOALKEEPER GLOVES за период от време, който няма да надвишава ограниченията, установени от действащото законодателство. Потребителят ще има достъп до своите поръчки в раздела "Моите поръчки".

 

2.7 N1 GOALKEEPER GLOVES могат да се въздържат от обработка на поръчки, изпратени от потребители, които не представят достатъчно гаранции за платежоспособност, които се оказват непълни или неверни, тези, чието потвърждение за плащане не е получено в рамките на 48 часа, както и в случай, че избраните продукти не са на разположение. В такива случаи N1 GOALKEEPER GLOVES ще информира потребителя по имейл, че Поръчката не е обработена правилно, като посочва причините за това, и, когато е уместно, ще възстанови сумата, която се очаква за недостъпните продукти.

 

3. Услуги и цени

3.1 На уебсайта се продават само продукти от компанията N1 GOALKEEPER GLOVES.

 

3.2 N1 GOALKEEPER GLOVES си запазва правото да решава по всяко време продуктите, предлагани чрез уебсайта. По-специално, РЪКАВИЦИТЕ N1 GOALKEEPER могат по всяко време да добавят или премахват продукти от онлайн магазина.

 

3.3 Основните характеристики на продуктите са представени на уебсайта във всеки продуктов файл.

 

3.4 Цените на продуктите за продажба на уебсайта винаги се появяват в лева със съответния ДДС (20%).

 

3.5 Цените на продуктите могат да бъдат обект на актуализации. Цените, които N1 GOALKEEPER GLOVES ще прилага за всяка поръчка, ще бъдат тези, които са в сила към момента, в който потребителят потвърди покупката на продуктите, независимо от деня на извършване на доставката. N1 GOALKEEPER GLOVES препоръчва да се уверите в крайната продажна цена, преди да потвърдите поръчката.

 

4. Начин на плащане

4.1 Потребителят, който закупува продукти на уебсайта, се съгласява да плати при получаване на покупката.

 

4.2 Плащането на цената на продуктите може да се извърши с наложен платеж, с кредитна карта (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD). N1 GOALKEEPER GLOVES се ангажира да използва най-ефективните и сигурни методи на текущата технология за предаване на данни и плащания за всяка транзакция. Тези пратки винаги ще бъдат криптирани чрез защитен сървър (SSL).

 

 

4.4 Покупната цена на продуктите ще бъде дебитирана от текущата сметка на потребителя по време на потвърждаването на поръчката.

 

4.5 В рамките на максимален период от 48 часа от получаване на потвърждението за поръчка, N1 GOALKEEPER GLOVES ще изпрати на потребителя по имейл потвърждение за покупка, включително номера на поръчката. Това потвърждение не е валидно като фактура, а само като доказателство за покупка.

 

4.6 Фактурата, съответстваща на направената покупка, ще бъде изпратена по имейл, ако клиентът го поиска. Измамата с кредитни карти е престъпление и N1 GOALKEEPER GLOVES ще предприеме правни действия срещу всеки, който извърши измамна транзакция в нашия магазин.

 

5. Гаранция

5.1 Потребителите се възползват от гаранцията, предлагана от фирма N1 GOALKEEPER GLOVES, само и единствено ако е открит дефект при получаване на пратката и стоката не е използвана.

6. Връщане и промени в продукта

6.1 За да върнете поръчка, първо трябва да я уведомите чрез "Зона за клиенти" или като изпратите имейл на info@n1gloves.eu, като посочите номера на поръчката и причината за връщането.

 

Когато получим известието, ще ви изпратим имейл, в който е прикрепен етикет, който трябва да отпечатате и поставите върху опаковката с продукта / ите, които ще бъдат върнати. След като това приключи, всичко, което трябва да направите, е да отидете до поща и да ни изпратите пакета.

 

След като получим пакета и се уверим, че продуктът няма повреди, ще получите „Ваучер за отстъпка“ за същата сума от покупката, за да го замените за друг продукт.

 

ВАЖНО: БЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА

 

Имате 7 дни за връщане.

 

7. Обслужване на клиенти

7.1 За всяко разяснение, инцидент или рекламация потребителят може да се свърже с Обслужването на клиенти на N1 GOALKEEPER GLOVES, като влезе в секцията „Контакт“, намираща се в долната част на уебсайта, и избере съответната опция или директно, като изпрати имейл на адресната информация.

 

8. Права на интелектуална и индустриална собственост

8.1 Всички елементи и съдържание на уебсайта и на всяка от услугите, като изображения, снимки, текстове, музика, звуци, видеоклипове, документи, лога и всякакви други материали, във всякакъв формат, публикувани на уебсайта (включително менюта, уеб страници, графики, цветове, схеми, инструменти, знаци, дизайн на уебсайт, диаграми, структура, подбор, подреждане и представяне на съдържанието, методи, процеси, функции и компютърни програми, които са част от уебсайта) са защитени с авторски права и други права на интелектуална и индустриална собственост на РЪКАВИЦИ N1 GOALKEEPER. По същия начин уебсайтът се счита за компютърна програма и като такъв е защитен и от законодателството относно правата на интелектуална и индустриална собственост. Достъпът до уебсайта или получаването на статут на потребител не означава предоставяне на лицензи или разрешения за гореспоменатите права на индустриална и интелектуална собственост.

 

 

8.2 Потребителят не може да възпроизвежда, трансформира, модифицира, разглобява, извършва обратен инженеринг, разпространява, дава под наем, предоставя, предоставя, предоставя достъп на обществеността чрез каквато и да е форма на обществена комуникация или да извършва каквито и да е други действия, забранени от регламентите. индустриална собственост върху който и да е от елементите, посочени в предходния параграф, освен с изричното съгласие на N1 GOALKEEPER GLOVES. Потребителят трябва да използва материалите, елементите, съдържанието и информацията, достъпни чрез използването на Уебсайта, единствено за собствени нужди, като се ангажира да не извършва пряко или косвено експлоатация на споменатите елементи.